Польща, місто Краків (Krakow), Вавель, жовтень 2014 року
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання матеріалів, що тут розміщено, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Польша, город Краков (Krakow), Вавель, октябрь 2014 года
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь материалов, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Вавель (Wawel) - високий пагорб, релікт юрського періоду, мальовничо розташований над Віслою (біля 228 м над рівнем моря), разом із забудовою домінує в панорамі старого Кракова. Один з найцінніших у світі архітектурних ансамблів, пам'ятка, до складу якої входять: королівський замок, краківський кафедральний собор і система замкових фортифікацій. Найдавніші сліди перебування людини на вавельському пагорбі належать до епохи палеоліту, та лише після сформування польської державності в кінці X століття Вавель став центром політичної та церковної влади, а в XIV столітті - стольним містом, головною резиденцією королів Польщі.

Вавель (Wawel) - высокий холм, реликт юрского периода, живописно расположенный над Вислой (около 228 м над уровнем моря), вместе с застройкой доминирует в панораме старого Кракова. Один из самых ценных в мире архитектурных ансамблей, памятка, в состав которой входят: королевский замок, краковский кафедральный собор и система замковых фортификаций. Самые давние следы пребывания человека на вавельском холме принадлежат к эпохе палеолита, но лишь после образования польской государственности в конце X века Вавель стал центром политической и церковной власти, а в XIV веке - стольным градом, главной резиденцией королей Польши.

The Wawel Hill was the beginning of the royal city of Cracow. This natural hill above the Vistula River, surrounded by marshes, became the location of a small village which developed dynamically, transforming into a main centre of trade in the Sub-Carpathian area. When Cracow was mentioned in the diaries of an Arabian merchant traversing these areas in 965, reference was made to a settlement on top of the hill. Over time, the hill became the centre of local power, the seat of both princes and bishops. In the 14th century, thanks to Wladyslaw Lokietek, Cracow became the coronation city of Polish kings, and the most important church in the country was erected - the Wawel Cathedral of St. Waclaw.


Фото Кракова. Вавель (Wawel), общий вид со стороны Вислы. Фото жовтня 2014 року.
Фото Кракова. Вавель (Wawel), общий вид со стороны Вислы. Фото жовтня 2014 року.
Вавель (Wawel), загальний вид з боку Вісли.

Вавель (Wawel), общий вид со стороны Вислы.

Krakow. The Royal Wawel Castle as seen from another bank of Vistula.

Krakow. Wawel, widok od strony Wisly.


Королівський замок на Вавелі. Першою будівлею князівської резиденції на Вавелі був невеликих розмірів палац з першої половини XI століття. На зламі XI і XII століть був побудований невеликий романський замок, замінений в XIV столітті на значну готичну споруду королями Владиславом Локетком і Казимиром Великим. У першій половині XVI століття король Сигізмунд Старий спорудив новий замок в стилі ренесансу. Будівельними роботами керували, головним чином, італійські архітектори: Франческо Флорентіно та Бартоломео Береччі. При оформленні інтер'єрів переважно працювали німецькі художники, зокрема Ганс Дюрер. Після пожежі 1595 року північне крило замку відбудував Сигізмунд III Ваза. Найчудовішою частиною замкової архітектури є триярусний арочний внутрішній двір. Із зовнішнього (східного) боку в ренесансну будівлю замку мальовничо вписуються готичні фрагменти - Йорданська вежа, Датська вежа, «Куряча стопа», а також пізніша кутова вежа Сигізмунда III. У приміщеннях замку розташовані музейні експозиції: Королівські кімнати, Скарбниця і Збройова палата, Схід у Вавельских збірках, Втрачений Вавель. До найбільш цінних експонатів належать коронаційний меч «Щербець» і багата колекція гобеленів, що були вироблені у Фландрії в середині XVI століття на замовлення короля Сигізмунда Августа.

Королевский замок на Вавеле. Первым строением княжеской резиденции на Вавеле был небольших размеров дворец первой половины XI века. На рубеже XI и XII веков был построен небольшой романский замок, замененный в XIV веке на значительное готическое сооружение королями Владиславом Локетком и Казимиром Великим. В первой половине XVI века король Сигизмунд Старый построил новый замок в стиле ренессанса. Строительными работами руководили, главным образом, итальянские архитекторы: Франческо Флорентино и Бартоломео Береччи. При оформлении интерьеров преимущественно работали немецкие художники, в частности Ганс Дюрер. После пожара 1595 года северное крыло замка отстроил Сигизмунд III Ваза. Самой прекрасной частью замковой архитектуры является трехъярусный арочный внутренний двор. С внешней (восточной) стороны в ренессансное здание замка живописно вписываются готические фрагменты - Иорданская башня, Датская башня, «Куриная стопа», а также более поздняя угловая башня Сигизмунда III. В помещениях замка расположены музейные экспозиции: Королевские комнаты, Казна и Оружейная палата, Восток в Вавельских собраниях, Утраченный Вавель. К наиболее ценным экспонатам принадлежат коронационный меч «Щербець» и богатая коллекция гобеленов, выполненных во Фландрии в середине XVI века по заказу короля Сигизмунда Августа.

The Royal Wawel Castle. Climbing the Wawel Hill from the side of old Cracow, tourists follow the identical route traversed by Polish kings and rulers of other countries who came here to visit. Nowadays, the Wawel Hill offers a number of interesting exhibitions devoted to the history of the seat of Polish monarchs. In the Royal Castle, the life of a king is presented in the Representative Royal Chambers and the Private Royal Apartments. The history of the Polish military is presented in the Armoury, whereas the Crown Treasury shows the wealth of the royal courts. The history and the treasures of Cracow's bishopric are presented in the Cathedral Museum.


Фото Кракова. Кафедральный собор и Королевский замок на Вавеле, вид с юго-запада. Панорама ~120°. Фото жовтня 2014 року.
Кафедральний собор і Королівський замок на Вавелі, вид з південного заходу. Панорама ~120°.

Кафедральный собор и Королевский замок на Вавеле, вид с юго-запада. Панорама ~120°.

Krakow. Wawel Cathedral and Wawel Castle (panorama ~120°) seen from the south-west.

Krakow. Katedra krakowska i Zamek Krolewski na Wawelu.


Фото Кракова. Вавель (Wawel), масштабная модель. Фото жовтня 2014 року.
Фото Кракова. Вавель (Wawel), масштабная модель. Фото жовтня 2014 року.
Вавель (Wawel), модель у зменшеному розмірі.

Вавель (Wawel), масштабная модель.

Krakow. The Royal Wawel Castle, scale model.

Krakow. Wawel, model redukcyjny.


Краків. План Королівського замка на Вавелі (цей план надруковано на вхідних квитках).
1. Королівські апартаменти. 2. Приватні королівські покої. 3. Скарбниця Корони та Збройова палата. 4. Мистецтво Сходу. 5. Втрачений Вавель. 6. Лігво дракона («Драконова яма»). 7. Сандомирська вежа. 8. Історія Вавельського пагорба - будівлі та укріплення.


Краков. План Королевского замка на Вавеле (этот план напечатан на входных билетах).
1. Королевские апартаменты. 2. Личные королевские покои. 3. Сокровищница Короны и Оружейная палата. 4. Искусство Востока. 5. Утраченный Вавель. 6. Логово дракона. 7. Сандомирская башня. 8. История Вавельского холма - здания и укрепления.

Krakow. Plan of the Wawel Royal Castle.
1. State Rooms. 2. Royal Private Apartments. 3. Crown Treasury and Armoury. 4. Oriental Art. 5. Lost Wawel. 6. Dragon's Den. 7. Sandomierska Tower. 8. Wawel Hill - Former Buildings and Fortifications.

Krakow. Plan Zamku Krolewskiego na Wawelu.
1. Reprezentacyjne Komnaty Krolewskie. 2. Prywatne Apartamenty Krolewskie. 3. Skarbiec Koronny i Zbrojownia. 4. Sztuka Wschodu. 5. Wawel Zaginiony. 6. Smocza Jama. 7. Baszta Sandomierska. 8. Dzieje wzgorza wawelskiego - budowle i obrona.


Фото Кракова. Вавель (Wawel). Стена с кирпичами с именами дарителей и Часовая башня (Wieza Zegarowa), вид со стороны подъезда к Гербовым воротам. Фото жовтня 2014 року.
Фото Кракова. Вавель (Wawel). Гербовые ворота (Brama Herbowa). Фото жовтня 2014 року.
Вавель (Wawel). Мур із цеглинами з іменами доброчинеців, Годинникова вежа та Гербова брама, вид з боку під'їзду до Гербової брами.
Одна з трьох нині існуючих брам Вавеля. Розташована на північному боціі фортифікаційних споруд Вавеля біля пам'ятника Тадеушу Костюшко. Брама була споруджена 1921 року на місці фортифікаційного в'їзду XIX століття. Гербову браму прикрашено гербами Польщі, Литви та Руського воєводств.


Вавель (Wawel). Стена с кирпичами с именами дарителей, Часовая башня и Гербовые ворота, вид со стороны подъезда к Гербовым воротам.
Одни из трёх ныне существующих ворот Вавеля. Расположены на северной стороне фортификационных сооружений Вавеля возле памятника Тадеушу Костюшко. Ворота был сооружены в 1921 году на месте фортификационного въезда XIX века. Гербовые ворота увенчаны гербами Польши, Литвы и Руського воеводства.

Krakow. The Royal Wawel Castle. The wall near the castle's northern gateway, Clock Tower and Coat of Arms Gate as seen from Podzamcze (the neighboring downtown district).
The renovation of the Wawel hill was funded by public subscription. The names of the donators were inscribed on the bricks used to build the wall near the castle's northern gateway. The Coat of Arms Gate was built at this time and the statue of Tadeusz Kosciuszko was placed nearby.

Krakow. Wawel. Mur z cegielkami z nazwiskami ofiarodawcow, Wieza Zegarowa (Salomonowa) i Brama Herbowa. Poglad od strony wejscia do bramy Herbowej.
Brama Herbowa ozdobiona jest dziewiecioma herbami ziem polskich, litewskich i ruskich.


Фото Кракова. Вавель (Wawel). Памятник Тадеушу Костюшко (Pomnik Tadeusza Kosciuszki).
Фото жовтня 2014 року.
Вавель (Wawel). Пам'ятник Тадеушу Костюшко.
Розташований біля Бастіону Владислава IV і північного входу до Вавеля. Присвячений діячеві польського визвольного руху Тадеушу Костюшко. Нинішній пам'ятник є реплікою первинного оригіналу, що не зберігся, який було створено 1900 року за спільним проектом скульпторів Леонарда Марконі й Антонія Попеля. Австрійський уряд не давав дозволу на встановлення пам'ятника, тому його було встановлено на Вавелі лише 1921 року. У 1940 році той пам'ятник було знищено гітлерівцями. 1960 року пам'ятник було реконструйовано в Німеччині та подаровано Польщі від імені мешканців Дрездена.


Вавель (Wawel). Памятник Тадеушу Костюшко.
Расположен около Бастиона Владислава IV и северного входа в Вавель. Посвящён деятелю польского освободительного движения Тадеушу Костюшко. Нынешний памятник является репликой несохранившегося первоначального оригинала, который был создан в 1900 году по совместному проекту скульпторов Леонарда Маркони и Антония Попеля. Австрийское правительство не давало разрешение на установку памятника, поэтому он был установлен в Вавеле лишь в 1921 году. В 1940 году тот памятник был уничтожен гитлеровцами. В 1960 году памятник был реконструирован в Германии и подарен Польше от имени жителей Дрездена.

Krakow. The Royal Wawel Castle. Tadeusz Kosciuszko Monument.
In 1921 a statue of Tadeusz Kosciuszko sculpted by Leandro Marconi and Antoni Popiel was placed on the ramparts of king Wladyslaw IV Vasa.

Krakow. Pomnik Tadeusza Kosciuszki przed Wawelem.


Фото Кракова. Вавель (Wawel). Ворота Вазов (Brama Wazow), вид с северной стороны (извне замка).
Фото жовтня 2014 року.
Вавель. Брама Вазів, вид з північного боку (ззовні замку).
Брама Вазів - найдавніша з трьох нині існуючих брам Вавеля. Було споруджено 1591 року під час правління польського короля Сигизмунда III на місці готичної вхідної будівлі. У той час ця брама була єдиним входом на територію Вавеля. Розташована між будівлями кафедрального собору святих Станіслава і Вацлава та Кафедральним будинком. Раніше над брамою були бастіони й оборонні вежі, які було зруйновано в XIX столітті. У період між 1820 та 1827 роками браму було повністю відремонтовано.


Вавель. Ворота Вазов, вид с северной стороны (извне замка).
Ворота Вазов - самые старые из трёх ныне существующих ворот Вавеля. Были построены в 1591 году во время правления польского короля Сигизмунда III на месте готического входного здания. В то время эти ворота были единственным входом на территорию Вавеля. Расположены между зданиями кафедрального собора святых Станислава и Вацлава и Кафедральным домом. Ранее над воротами располагались бастионы и оборонительные башни, которые были разрушены в XIX веке. В период между 1820 и 1827 годами ворота были полностью отремонтированы.

Krakow. The Royal Wawel Castle. Vasa Gate from the the north.

Krakow. Wawel. Brama Wazow widziana z polnocy.


Фото Кракова. Кафедральный собор Станислава и Вацлава (Вавельская кафедра - Katedra na Wawelu), вид с юго-запада.
Фото жовтня 2014 року.
Фото Кракова. Кафедральный собор Станислава и Вацлава (Вавельская кафедра - Katedra na Wawelu), вид с юга.
Фото жовтня 2014 року.
Кафедральний собор Станіслава і Вацлава - Вавельська катедра, вид з південного заходу та півдня.

Кафедральный собор Станислава и Вацлава - Вавельская кафедра, вид с юго-запада и с юга.

Krakow. The Wawel Cathedral as seen from the southwest and from the south.

Krakow. Bazylika archikatedralna sw. Stanislawa i sw. Waclawa - Katedra na Wawelu, widok od poludniowego zachodu i od poludnia.


Фото Кракова. Кафедральный собор Станислава и Вацлава (Вавельская кафедра - Katedra na Wawelu), вид с юго-востока.
Фото жовтня 2014 року.
Фото Кракова. Кафедральный собор Станислава и Вацлава (Вавельская кафедра - Katedra na Wawelu), вид с юго-востока.
Фото жовтня 2014 року.
Фото Кракова. Кафедральный собор Станислава и Вацлава (Вавельская кафедра - Katedra na Wawelu), вид с юго-востока.
Фото жовтня 2014 року.
Кафедральний собор Станіслава і Вацлава - Вавельська катедра, вид з південного сходу.

Кафедральный собор Станислава и Вацлава - Вавельская кафедра, вид с юго-востока.

Krakow. The Wawel Cathedral as seen from the southeast.

Krakow. Bazylika archikatedralna sw. Stanislawa i sw. Waclawa - Katedra na Wawelu, widok od poludniowego wschodu.


Краків. План Кафедрального собору на Вавелі - Вавельської кафедри (цей план надруковано на вхідних квитках).
1. Саркофаг короля Владислава II Ягайло. 2. Пам'ятник королеві Владиславу III Варненчик. 3. Вівтар-саркофаг Св. Станіслава (Щепановського). 4. Головний вівтар. 5. Саркофаг короля Владислава I Локетек. 6. Ризниця. 7. Вхід до Дзвіниці Сигізмунда. 8. Крипта-усипальня національних поетів. 9. Вівтар Ісуса розп'ятого та реліквій Св. Ядвіги (короля Польщі). 10. Каплиця короля Стефана Баторія. 11. Саркофаг короля Казимира III Великого. 12. Саркофаг Св. Ядвіґи (короля Польщі). 13. Каплиця короля Сигізмунда I Старого (каплиця Успіння Пресвятої Богородиці). 14. Каплиця королів Ваза (каплиця Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії). 15. Каплиця Потоцьких. 16. Каплиця Святого Хреста. 17. Каплиця королеви Софії Гольшанськоої (каплиця Святої Трійці). 18. Вхід до королівських усипалень. 19. Музей Кафедрального собору на Вавелі.


Краков. План Кафедрального собора на Вавеле - Вавельской кафедры (этот план напечатан на входных билетах).
1. Саркофаг короля Владислава II Ягайло. 2. Памятник королю Владиславу III Варненьчик. 3. Алтарь-саркофаг Св. Станислава (Щепановского). 4. Главный алтарь. 5. Саркофаг короля Владислава I Локетек. 6. Ризница. 7. Вход в Колокольню Зигмунда. 8. Крипта-усыпальница национальных поэтов. 9. Алтарь Иисуса распятого и реликвий Св. Ядвиги (короля Польши). 10. Часовня короля Стефана Батория. 11. Саркофаг короля Казимира III Великого. 12. Саркофаг Св. Ядвиги (короля Польши). 13. Часовня короля Сигизмунда I Старого (часовня Успения Пресвятой Богородицы). 14. Часовня королей Ваза (часовня Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии). 15. Часовня Потоцких. 16. Часовня Святого Креста. 17. Часовня королевы Софьи Гольшанской (часовня Святой Троицы). 18. Вход в королевские усыпальницы. 19. Музей Кафедрального собора на Вавеле.

Krakow. Plan of the Wawel Cathedral.
1. Sarcophagus of King Wladyslaw Jagiello. 2. Monument of King Wladyslaw Warnenczyk. 3. Altar of St. Stanislaus. 4. The High Altar. 5. Sarcophagus of King Wladyslaw Lokietek. 6. Sacristy. 7. Entrance to Sigismund Bell. 8. Crypt of the National Poets. 9. Altar of the Christ Crucified. 10. Chapel of King Stefan Batory. 11. Sarcophagus of King Kazimierz Wielki. 12. Monument of St. Jadwiga. 13. The Sigismund Chapel. 14. The Vasa Chapel. 15. The Potocki Chapel. 16. The Holy Cross Chapel. 17. The Queen Sophia's Chapel. 18. Entrance to Royal Tombs. 19. Wawel Cathedral Museum.

Krakow. Plan Katedry na Wawelu.
1. Nagrobek krola Wladyslawa Jagielly. 2. Nagrobek krola Wladyslawa Warnenczyka. 3. Oltarz sw. Stanislawa. 4. Oltarz Glowny (koronacyjny). 5. Nagrobek krola Wladyslawa Lokietka. 6. Zakrystia. 7. Wejscie na Dzwon Zygmunta. 8. Krypta Wieszczow. 9. Oltarz Pana Jezusa ukrzyzowanego i relikwiarz sw. Jadwigi (krol.) 10. Kaplica Batorego. 11. Nagrobek krola Kazimierza Wielkiego. 12. Sarkofag sw. Jadwigi (krol.) 13. Kaplica Zygmuntowska. 14. Kaplica Wazow. 15. Kaplica Potockich (Modlitwy). 16. Kaplica Swietokrzyska. 17. Kaplica Krolowej Zofii. 18. Wejscie do Grobow Krolewskich. 19. Muzeum Katedralne.


Краків. План королівських усипалень Кафедрального собору на Вавелі (схема з брошури «The Wawel Royal Cathedral»).
20. Передпокої крипти Святого Леонарда. 21. Крипта Святого Леонарда. 22. Крипта короля Стефана Баторія. 23. Крипта короля Владислава IV Ваза та королеви Цецилії-Ренати. 24. Крипта під південним фасадом деамбулаторію. 25. Крипта під каплицею короля Сигізмунда I Старого (каплиця Успіння Пресвятої Богородиці). 26. Крипта під каплицею королів Ваза (каплиця Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії). 27. Урна із землею з Катині. 28. Крипта маршала Юзефа Пілсудського. 29. Саркофаг Президента Леха Качинського та його дружини Марії. 30. Вихід до Башти Срібних Дзвонів.


Краков. План королевских усыпальниц Кафедрального собора на Вавеле (схема из брошюры «The Wawel Royal Cathedral»).
20. Вестибюль крипты Святого Леонарда. 21. Крипта Святого Леонарда. 22. Крипта короля Стефана Батория. 23. Крипта короля Владислава IV Ваза и королевы Цецилии-Ренаты. 24. Крипта под южным фасадом деамбулатория. 25. Крипта под часовней короля Сигизмунда I Старого (часовня Успения Пресвятой Богородицы). 26. Крипта под часовней королей Ваза (часовня Непорочного Зачатия Пречистой Девы Марии). 27. Урна с землей из Катыни. 28. Крипта маршала Юзефа Пилсудского. 29. Саркофаг Президента Леха Качинского и его жены Марии. 30. Выход к Башне Серебряных Колоколов.

Krakow. Plan of Royal Tombs of the Wawel Cathedral.
20. Vestibule to St. Leonard's Crypt. 21. St. Leonards Crypt. 22. King Stefan Batory's Crypt. 23. The Crypt of Wladyslaw IV Vasa and Queen Cecilia Renata. 24. The Crypt under the south arm of the ambulatory. 25. The Crypt under the Chapel of the Assumption of the Holy Virgin Mary (known as Rorantist's Chapel, the Royal or the Sigismund Chapel). 26. The Crypt under the Chapel of the Immaculate Conception of the Holy Virgin Mary (known as Psalterist's Chapel or the Vasa Chapel). 27. Urn with soil from Katyn. 28. Marshal Jozef Pilsudski's Crypt. 29. Sarcophagus of Maria and President Lech Kaczynski. 30. Entrance to the Tower of Silver Bells.

Krakow. Groby Krolewskie na Wawelu.
20. Przedsionek przed Krypta sw. Leonarda. 21. Krypta sw. Leonarda. 22. Krypta krola Stefana Batorego. 23. Krypta krola Wladyslawa IV Wazy i krolowej Cecylii Renaty. 24. Krypta pod poludniowym ramieniem ambitu. 25. Krypta pod kaplica pod wezwaniem Wniebowziecia Najswietszej Marii Panny (zwana Rorancka, Krolewska, Zygmuntowska). 26. Krypta pod kaplica pod wezwaniem Niepokalanego Poczecia Najswietszej Marii Panny (zwana Psalterzystow, Wazow). 27. Urna zawierajaca ziemie z Katynia. 28. Krypta marszalka Jozefa Pilsudskiego. 29. Sarkofag Prezydenta Lecha Kaczynskiego i jego zony Marii. 30. Wejscie do Wiezy Srebrnych Dzwonow.


Фото Кракова. Королевский замок на Вавеле (Wawel). Верхние Ворота, ведущие во двор замка.
Фото жовтня 2014 року.
Королівський замок на Вавелі (Wawel). Верхня Брама, що веде до подвір’я замка.

Королевский замок на Вавеле (Wawel). Верхние Ворота, ведущие во двор замка.

Krakow. The Royal Wawel Castle. Upper Gate.

Krakow. Zamek Krolewski na Wawelu. Brama Gorna.


Фото Кракова. Королевский замок на Вавеле (Wawel), двор в формах итальянского палаццо с открытыми галереями эпохи Возрождения. Северное и западное крыло. Фото жовтня 2014 року.
Фото Кракова. Королевский замок на Вавеле (Wawel), двор в формах итальянского палаццо с открытыми галереями эпохи Возрождения. Северное и западное крыло. Фото жовтня 2014 року.
Королівський замок на Вавелі (Wawel). Подвір’я у формах італійського палаццо з відкритими галереями доби Відродження.
Північне та західне крило.


Королевский замок на Вавеле (Wawel). Двор в формах итальянского палаццо с открытыми галереями эпохи Возрождения.
Северное и западное крыло.

Krakow. The Royal Wawel Castle. The 16th century Renaissance inner courtyard.

Krakow. Zamek Krolewski na Wawelu, dziedziniec z kruzgankami arkadowymi - skrzydlo polnocne i zachodnie.


Фото Кракова. Королевский замок на Вавеле (Wawel), двор в формах итальянского палаццо с открытыми галереями эпохи Возрождения. Северное и восточное крыло. Фото жовтня 2014 року.
Фото Кракова. Королевский замок на Вавеле (Wawel), двор в формах итальянского палаццо с открытыми галереями эпохи Возрождения. Южное крыло. Фото жовтня 2014 року.
Королівський замок на Вавелі (Wawel). Подвір’я у формах італійського палаццо з відкритими галереями доби Відродження.
Північне, східне та південне крило.


Королевский замок на Вавеле (Wawel). Двор в формах итальянского палаццо с открытыми галереями эпохи Возрождения.
Северное, восточное и южное крыло.

Krakow. The Royal Wawel Castle. The 16th century Renaissance inner courtyard.

Krakow. Zamek Krolewski na Wawelu, dziedziniec z kruzgankami arkadowymi - skrzydlo polnocne, wschodnie i poludniowe.


Фото Кракова. Старый Город (Stare Miasto), вид с Вавеля (Wawel). Фото жовтня 2014 року.
Вид на Старе Місто з Вавеля (Wawel).

Вид на Старый Город с Вавеля (Wawel).

Krakow. Old Town district (Stare Miasto) as seen from the Royal Wawel Castle.

Krakow. Stare Miasto, widok z Wawelu.


Фото Кракова. Висла (Wisla) в Кракове, вид с Вавеля (Wawel). Фото жовтня 2014 року.
Фото Кракова. Вавель (Wawel). Сандомирская башня (Baszta Sandomierska). Фото жовтня 2014 року.
Вісла (Wisla) в Кракові, вид з Вавеля (Wawel).
Вавель. Сандомирська вежа.


Висла (Wisla) в Кракове, вид с Вавеля (Wawel).
Вавель. Сандомирская башня.

Vistula River flowing through Krakow as seen from the Royal Wawel Castle.
Wawel. Sandomierska Tower.

Krakow. Wisla, widok z Wawelu.
Wawel. Baszta Sandomierska.


Фото Кракова. Вавель (Wawel). Сенаторская башня или Любранка (Baszta Senatorska, Lubranka), вид с дороги к замку (с юго-запада). Фото жовтня 2014 року.
Вавель (Wawel). Сенаторська башта або Любранка (Baszta Senatorska, Lubranka), вид з дороги До Замку (з південного заходу).
Ця вежа - найвища з трьох башт Вавеля, що повністю збереглися. Була побудована в період між 1447-1460 роками. Розташована в східній частині фортифікаційних споруд Вавеля. Разом з Сандомірською баштою є частиною комплексу так званих вавельських «Вогняних башт».


Вавель (Wawel). Сенаторская башня или Любранка (Baszta Senatorska, Lubranka), вид с дороги К Замку (с юго-запада).
Эта башня - самая высокая из трёх полностью сохранившихся башен Вавеля. Была построена в период между 1447-1460 годами. Находится в восточной части фортификационных сооружений Вавеля. Наряду с Сандомирской башней является частью комплекса так называемых вавельских «Огненных башен».

Krakow. Senator Tower as seen from the southwest.

Krakow. Wawel, Baszta Senatorska (zwana takze Lubranka), widok z drogi Do Zamku (od poludniowego zachodu).


Фото Кракова. Памятник Вавельскому дракону (Smok Wawelski) у подножья Вавельского холма (Wawel).
Фото жовтня 2014 року.
Пам'ятник Вавельському драконові (1972 рік, автор Броніслав Хромий) у підніжжя Вавельського пагорба.
Вавельський дракон (Smok Wawelski) - легендарний дракон, який нібито жив у печері (що називалася Драконовою ямою) біля підніжжя Вавельського пагорба у Кракові. Згідно із найдавнішим (XII століття) варіантом цієї легенди, за часів правління короля Крака (легендарного засновника Кракова) в Кракові з'явив дракон, якого називали живоглотом (бо він ковтав своїх жертв живцем). Раз на тиждень дракону належало приносити в жертву вівцю; якщо ж він не одержував її, то взамін пожирав людей. Щоб врятувати місто від чудовиська, Крак послав двох своїх синів, Крака і Леха, вбити дракона. Здолати змія в поєдинку вони не змогли, тому пішли на хитрість: набили шкіру вівці сіркою, і дракон задихнувся, коли проковтнув це опудало. Після смерті чудовиська брати посварилися через те, кому з них належить перемога. Один з них вбив іншого, а повернувшись до замку, сказав, що другий брат загинув у битві з драконом. Та після смерті Крака таємницю братовбивці було розкрито і його вигнали з країни.


Памятник Вавельскому дракону (1972 год, автор Бронислав Хромый) у подножья Вавельского холма.
Вавельский дракон (Smok Wawelski) - легендарный дракон, якобы живший в пещере (называемой Драконьей ямой) у подножия Вавельского холма в Кракове. Согласно наиболее древнему (XII века) варианту этой легенды, во времена правления короля Крака (легендарного основателя Кракова) в Кракове появился дракон, называемый живоглотом (поскольку заглатывал своих жертв целиком). Раз в неделю дракону следовало приносить в жертву овцу; если же он не получал её, то взамен пожирал людей. Чтобы спасти город от чудовища, Крак послал двух своих сыновей, Крака и Леха, убить дракона. Одолеть змея в поединке сыновья не смогли, поэтому они пошли на хитрость: набили шкуру овцы серой, и дракон задохнулся, проглотив это чучело. После смерти чудовища братья поссорились из-за того, кому из них принадлежит победа. Один из них убил другого, а возвратившись в замок, сказал, что второй брат пал в битве с драконом. Однако после смерти Крака тайна братоубийцы была раскрыта и его изгнали из страны.

Krakow. Wawel Dragon sculpture (by Bronislaw Chromy) at the foot of the Wawel Hill.

Krakow. Pomnik Smoka Wawelskiego (odslonieto 1972, projektant Bronislaw Chromy) u stop wzgorza wawelskiego, przy wyjsciu ze Smoczej Jamy.


Фото Кракова. Вавель (Wawel), общий вид с запада (с бульваров Вислы). Фото жовтня 2014 року.
Фото Кракова. Лебеди и утки на Висле невдалеке от Вавеля (Labedzie i kaczki na Wisle). Фото жовтня 2014 року.
Вавель (Wawel), загальний вид із заходу (з бульварів Вісли).
Лебеді та качки на Віслі неподалік Вавеля.


Вавель (Wawel), общий вид с запада (с бульваров Вислы).
Лебеди и утки на Висле невдалеке от Вавеля.

Krakow. The Royal Wawel Castle as seen from Vistula boulevards.
Krakow. Swans and ducks on the River Wisla near Wawel.

Krakow. Wawel, widok z zachodu (z bulwarow Wisly).
Labedzie i kaczki na Wisle kolo Wawelu.


Фото Кракова. Королевский замок на Вавеле (Wawel) вечером. Вид с улицы Святого Эгидия (ulica Swietego Idziego). Фото жовтня 2014 року.
Вавель (Wawel) увечері. Вид з вулиці Святого Егідія.

Вавель (Wawel) вечером. Вид с улицы Святого Эгидия.

Krakow. Royal Wawel Castle in the evening. Seen from the Saint Giles street.

Krakow. Wawel wieczorem. Widok na Wawel z ulicy Swietego Idziego.


Фото Кракова. Королевский замок на Вавеле (Wawel) вечером. Вид со стороны Вислы (Wisla). Фото жовтня 2014 року.
Фото Кракова. Королевский замок на Вавеле (Wawel) вечером. Вид со стороны Вислы (Wisla). Фото жовтня 2014 року.
Вавель (Wawel) увечері. Вид з боку Вісли.

Вавель (Wawel) вечером. Вид со стороны Вислы.

Krakow. Royal Wawel Castle in the evening. Seen from the another bank of Vistula.

Krakow. Wawel wieczorem. Widok na Wawel od strony Wisly.


Фото Кракова. Королевский замок на Вавеле (Wawel) вечером. Вид со стороны Вислы (Wisla). Фото жовтня 2014 року.
Фото Кракова. Королевский замок на Вавеле (Wawel) вечером. Вид со стороны Вислы (Wisla). Фото жовтня 2014 року.
Вавель (Wawel) увечері. Вид з боку Вісли.

Вавель (Wawel) вечером. Вид со стороны Вислы.

Krakow. Royal Wawel Castle in the evening. Seen from a Vistula side.

Krakow. Wawel wieczorem. Widok na Wawel od strony Wisly.


Фото Кракова. Королевский замок на Вавеле (Wawel) вечером. Вид со стороны Вислы (Wisla). Фото жовтня 2014 року.
Фото Кракова. Королевский замок на Вавеле (Wawel) вечером. Вид со стороны Вислы (Wisla). Фото жовтня 2014 року.
Вавель (Wawel) увечері. Вид з боку Вісли.

Вавель (Wawel) вечером. Вид со стороны Вислы.

Krakow. Royal Wawel Castle in the evening. Seen from a Vistula side.

Krakow. Wawel wieczorem. Widok na Wawel od strony Wisly.
Пропоную також інші сторінки моєї фоторозповіді про Краків:Першоджерела:
# Вікіпедія.
# «Discover Cracow. Free City Map».
# Брошура «The Wawel Royal Cathedral».
# «Краків. Короткий путівник українською мовою», видавництво KIER - Krakow 2009, ISBN 978-83-88460-296.
# Інформаційні таблиці відповідних об’єктів.


Усі права застережено. © 2003-2015 Сергій Клименко
Rambler's Top100